Tantárgyaink

Testnevelés tantárgyak (kötelezően választandó)

Úszás
Az úszás élettani és mozgatórendszerre gyakorolt hatása egyedülálló. Az uszodai órák a kezdők számára egyénre szabott feladatokkal lehetőséget ad az úszás megtanulására, megszeretésére, a haladó, már úszni tudó hallgatók számára további úszásnemek megtanulását teszi lehetővé. Az uszodai foglalkozások részét képezhetik még különböző vízi játékok, váltóversenyek, vízből mentések.

Aerobik
Az alap aerobik óra és a stepaerobik óra a kellemes, jó hangulat mellett fejleszti a hallgatók állóképességét, kondicionális- és koordinációs- valamint kombinációs képességét. Különböző módszerekkel, óratípusokkal biztosítja a változatosságot. Kiemelt feladat az izmok rugalmasságának, izületek lazaságának megőrzése, fejlesztése.

Fitness
Különböző módszertani megközelítéssel variálható zenés foglalkozás, mely segíti a hallgatók állóképességének fejlesztését, erőnlétét. Egyszerű és összetett gyakorlatokkal, feladatokkal erősíti a törzset és a különböző izomcsoportokat, mindemellett fokozottan ügyel az izmok rugalmasságának megőrzésére.

Gerinctorna
Az óra kiemelten foglalkozik a törzs (has-hát), mint tartóoszlop erősítésével, kiindulási pont a helyes testtartás tudatosítása. A helyes testtartás mellett végzett sokoldalú erősítő és nyújtó gyakorlatok végzése a testet harmonikusan fejleszti.

gerinctorna01 gerinctorna02

Labdarúgás
Az általános és speciális bemelegítés és képességfejlesztés mellett lehetőséget biztosít a sportág művelésére. Az állóképesség, gyorsaság, ügyesség, technikai és taktikai képességek fejlődésével párhuzamosan elégíti ki a hallgatók játékigényét.

Képek egy tanóráról - 2010-11. 2. félév

Kosárlabda
Az óra feladata a kosárlabda elméleti és gyakorlati alapjainak felelevenítése, és alkalmazása a gyakorlatban, lehetőség szerint új ismeretek beépítése, készség szintre emelése. Hosszú távú cél, hogy a képességek fejlesztése mellett a hallgatók a kosárlabda egyszerűsített szabályainak megfelelően tudjanak játszani.

kosar01 kosar02

Képek a SZOFI Napok III. Kosárlabda Kupáról - 2011. április

Röplabda
Az óra biztosítja, hogy a technikai elemek gyakorlásával, sportág specifikus feladatokkal kialakuljon a szabályos, élvezhető játék.  Az alapelemek felhasználásával fejlődnek a koordinációs és kondicionális képességek, kiemelten a mozgékonyság és a ruganyosság- emelve ezzel a játék élvezhetőségét.
 
Floorball
A floorball órán a hallgatók megismerik a játék szabályait, az ütő fogását és a helyes labdavezetést. Játékos feladatokkal, a képességek fejlesztésével és a technikai elemek gyakorlásával könnyen tanulható, mindenki számára élvezhető és sikerélményt nyújtó sportág.

Labdajátékok
Ez a testnevelési óratípus azoknak a hallgatóknak ad jó lehetőséget, akik szeretik a különböző labdás sportágakat és a változatosságot. A foglalkozásokon 2-2 órában játszhatnak floorballt, kosárlabdát, kézilabdát, labdarúgást, röplabdát, tollaslabdát és labdás tornatermi játékokat.

Játék

A játék emberiség létezésétől fogva jelen lévő, és az ember egész életét végig kísérő tevékenységi forma, mely a különböző életszakaszokban másként nyilvánul meg, de mindig ugyanazt az érzést eredményezi, az örömérzést. Ennek szervezett formája a játékóra, mely feleleveníti a vidám, sokszor feledésbe merült tornatermi játékokat.


Választható „C” tárgyak

Cél: A „C” tárgy formájából adódóan további sportolási lehetőségek biztosítása, illetve az adott sportágak jellegéből fakadóan a menedzser életmódhoz kapcsolódó kapcsolati tőkerendszer kiépítésének segítése.

Menedzsersportok - Tenisz
Cél, hogy a hallgatók megismerjenek és megtanuljanak egy olyan sportági mozgástformát, melyet egyrészt egészségmegőrzés érdekében tudnak űzni, másrészt az üzleti életben tudnak hasznosítani. E nagy hagyományokkal rendelkező sportág kortól függetlenül kiváló szabadidős tevékenységgé válhat.

Menedzsersportok - Squash
Ez a kis helyigényű játék mindenki számára biztosítja a megfelelő intenzitást és sikerélményt. Könnyen elsajátítható, az alapok elsajátítása után taktikailag is és technikailag is nagy fejlődési lehetőséget tartogat a hallgató számára.

fallabda01 fallabda03

Képek az I. Fallabda Házibajnokságról - 2011. május 17.

Menedzsersportok - Íjászat
Az íj egyike a legősibb vadász- és harci eszközöknek. Az íjászat, mint sport a szabadidő eltöltésének egyik formája. Hely- és eszközigénye speciális, kiváló lehetőség a hallgatók számára a szabadidő aktív eltöltésére. Gyakorlása nagy fegyelmet, figyelmet és koncentrációképességet igényel.

ijaszat04 ijaszat05

ijaszat01 ijaszat03 ijaszat02

Kézilabda C
A kézilabda órák során a hallgatók megismerkedhetnek a sportág eredetével, fejlődéstörténetével, elterjedésével. Lehetőséget kapnak a sportág gyakorlására, koordinációs és kondicionális képességek fejlesztése mellett a technikai és taktikai ismereteik bővítésére, s hogy e képességeiket csapatjátékosként mérkőzéseken alkalmazni tudják.

Aerobik
Gyakorlati tartalma megegyezik az általános testnevelés óránál felsoroltakkal, de kiegészül egyéb gyakorlati és elméleti ismeretekkel.

Falmászás
A falmászás műfalon történik, amelyben un. fogások vannak elhelyezve. Ezek mérete, alakja és sűrűsége határozza meg a fal járhatóságát, nehézségét. A falmászás során a hallgatók megszerzik a sziklamászáshoz szükséges erőnlétet és technikai tudást. A műfalon történő mászás jól kontrollálható, e sporttevékenység által nő az egymás iránti bizalom a mászó és az őt biztosító sportoló között és növekszik az együttműködés készsége.

falmaszas_01 falmaszas_02 falmaszas_03 falmaszas_04
(fotó: szoljon.hu )

Képgaléria a falmászás foglalkozásról- 2011-2012 I. félév

Képgaléria a falmászás foglalkozásról- 2011-2012 II. félév

Játék
Gyakorlati tartalma megegyezik az általános testnevelés óránál felsoroltakkal, de kiegészül egyéb gyakorlati és elméleti ismeretekkel.

Kondi
A kondicionáló óra a hallgatókat fizikailag és szellemileg felkészíti a súlyzós edzésre. A cél  kezdetben az átmozgatás, az ízületek, izmok fokozatos hozzászoktatása az új mozgásformához, a helyes kiindulóhelyzetek és légzéstechnikák elsajátítása. A későbbiekben a hallgató a célkitűzésének megfelelően képes önálló munkavégzésre (általános kondicionálás, zsírégetés, izomtömeg növelés, állóképesség fejlesztés…).