Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS)

Az Alapszabály alapján

A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) a Magyarországon működő, a felsőoktatási intézményekben sporttevékenység feltételeit szervező, biztosító jogi személyek és sporttevékenységet folytató magánszemélyek tevékenységét összehangoló, munkájukat elősegítő, önkormányzati elven alapuló, közhasznú szervezetnek minősülő országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség.

A MEFS célja: a felsőoktatási intézmények hallgatóinak és dolgozóinak körében végzett, a MOB alapszabályában részletesen meghatározott, a főiskolai-egyetemi sporttal kapcsolatban közfeladatként ellátott közhasznú tevékenység ellátása. A főiskolai-egyetemi sport területén működő sportszervezetek szakmai tevékenységének összehangolása, a sportolás megkedveltetése, elterjesztése, a sportoló tagok számának növelése.

A sportszövetségi integrált működés keretében a MOB-bal együttműködve biztosítja a főiskolai-egyetemi sport területén működő sportszervezetek közötti szakmai feladatok összehangolt ellátását. Részt vesz a sportolói kettős karrier (életút) program bevezetése feltételeinek kidolgozásában, majd a program működtetésében. Részt vesz a diák és főiskolai-egyetemi sport kiemelkedő nemzetközi sporteseményein való magyar részvétel és az arra való felkészülés szervezésében, érdekképviseleti feladatok ellátásában.

A MEFS feladatai: tagjai és szervezetei által a felsőoktatási intézmények – intézményi kereteket meghaladó – sportjának szervezése és lebonyolítása. A felsőoktatási intézmények versenyrendszerének, fejlesztési célkitűzéseinek meghatározása, a szükséges változtatásokkal kapcsolatos döntések meghozatala. A különböző szintű versenyrendszerek működési feltételeinek megteremtése, a versenyek lebonyolításának támogatása. A szükséges verseny, játék, fegyelmi, dopping és egyéb szabályzatok meghatározása.

A MEFS képviseletében a nemzetközi versenyeken való részvétel jogosultságának meghatározása. Magyarország, a MEFS képviselete a nemzetközi főiskolai-egyetemi sportszervezetekben, azok rendezvényein. Jogszabályban meghatározott módon felsőoktatási intézmények hallgatóinak testnevelésére és sporttevékenységére vonatkozó megállapítások, javaslatok megfogalmazása. Szervezi és koordinálja – az országos szakszövetségekkel külön megállapodásokban rögzített elvek alapján – a felsőoktatási intézmények versenysportját, külön kezelve és kiírva – a szövetségi versenyrendszerben kialakult és elfogadott szabályokon túl – a Magyar Egyetemi - Főiskolai Bajnokságokat. A tagszervezetek javaslatai alapján – a szakszövetségekkel egyeztetve – összeállítja a Magyar Egyetemi-Főiskolai Bajnokságok összesített versenynaptárát. Szervezi, koordinálja és támogatja a hallgatók és dolgozók szabadidős sporttevékenységét, ennek keretei között – a MOB szervezeti rendszerében – együttműködik a MOB további érintett szakmai tagozataival. Kapcsolatot tart határon túli magyar szervezetekkel, együttműködik közös sportszakmai és kapcsolódó tanulmányi, tudományos programok kidolgozásában és megvalósításában. A MEFS a Magyarországon működő felsőoktatási intézmények sporttevékenységét szervező, koordináló érdekképviseleti szövetség, amely a felsőoktatási intézmények keretei között szervezett, rendszeres, versenyrendszerben való részvételen alapuló felsőoktatási versenysport tevékenység kizárólagos szervezése mellett a felsőoktatási intézmények szabadidős sporttevékenységének szervezésében részt vevő, a Civil tv. szerint működő szövetség és az Stv. szerint a főiskolai-egyetemi sport területén működő, országos közfeladatot ellátó, illetve abban közreműködő országos jellegű sportszövetség. A MEFS önálló jogi személy, amely feladatainak megvalósítása érdekében anyagi eszközeivel a jogszabályi keretek között önállóan működik.

 http://www.mefs.hu/mefs/alapszabaly