Köszöntő

Tisztelt Látogató!
A Testnevelési Csoport nevében tisztelettel köszöntöm Önt a honlapunkon!

 1993-tól, a főiskola önállóvá válásától a Testnevelési Csoport önálló szervezeti egységként működik. Csoportunkat három főállású testnevelő tanár alkotja, valamint a feladatoktól és igényektől függően óraadó tanár segíti munkánkat. Célunk, hogy a testnevelés és sport sajátos eszközeivel segítsük hozzá a hallgatókat ahhoz, hogy az egészséget saját értékrendjükben kiemelt helyen kezelő személyiséggé váljanak. Olyan felnőttekké, akik ismerik képességeiket, azok fejlesztésének, fenntartásának módját, felismerik a testnevelés és a sport egészségügyi, prevenciós értékeit és a rendszeres fizikai aktivitás életmódjuk részévé válik. Fejlődjön tovább, de legalábbis maradjon szinten keringési-, légzési- és mozgatórendszerük. A hallgatók aktív és tudatos testmozgással előzzék meg a testtartási rendellenességek kialakulását, szeressék meg valamely sportágat, kulturáltan töltsék el szabadidejüket. Ehhez kapcsolódó oktatási feladataink a szervezet általános és sokoldalú képzése, egyes fizikai képességek fejlesztése, a mozgásműveltség -, játék- és sportműveltség - kialakítása, a sport iránti igény felkeltése és kielégítése.

Amatőr szinten versenyzési lehetőséget a sportegyesület biztosít a hallgatói önkormányzattal együttműködve, így hallgatónk részt vehetnek különböző házi bajnokságokon, valamint helyi rendezésű városi bajnokságokon, bekapcsolódva ezzel a város diák- és sportéletébe.
Az országos sportszövetségek által szervezett versenyeken az igazolt sportolók vehetnek részt.

Népszerűek a Testnevelési Csoport által szervezett sporttáborok. Sítáborok Olaszországban, Franciaországban vadvízi evezés Ausztriában, vízi tábor a Felső-Tiszán, szervezett formában nyaralások Olaszországban, Rómában, Velencében, Görögországban, Spanyolországban, valamint egy-két napos kirándulások.

A lehetőségekhez mérten bármely, ezektől eltérő ötlet megvalósításához is segítséget nyújtunk.
Szeretnénk, ha a hallgatók a főiskolai évek alatt folytatnák az általuk már bevált, kedvelt sportágat, vagy más mozgásformát is megszeretnének, esetleg új sportággal ismerkednének meg. Szeretnénk, ha az említett programokkal a Testnevelési Csoport is hozzájárulna az itt eltöltött évek szabadidős programjainak hasznos eltöltéséhez.

Engedje meg, hogy bemutassam az itt dolgozó kollégákat, s hogy röviden ismertessem a testnevelés órákat, a sportágakat, követelményeket, valamint a tanórán kívüli sportolási lehetőségeket. 

(fotó: Nyitrai Kálmán) H. Szűcs László
csoportvezető, mestertanár