2014. - Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Atlétikai Bajnokság

Atlétikai versenyA verseny célja:
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség által 2013/2014-ben meghirdetett egyetemi – főiskolai országos atlétikai bajnokság célja, hogy eldöntse „Magyarország 2013/2014. tanévi Egyetemi-és Főiskolai Bajnoka” címeket, a hallgatók körében népszerűsítse a sportágat, elősegítse a további nemzetközi versenyekre történő kiválasztást.

A verseny helyszínei:

  • Dr. Koltai Jenő Sportközpont TF, 1123 Budapest Csörsz utca 2-4.,
  • BOK déli Atlétika pálya, dobó fészer

A verseny időpontja: 2014.május 24-25.

A verseny rendezői:
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Magyar Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség,
Magyar Atlétikai Szövetség.

Résztvevők:
A MEFOB versenykiírása alapján:
Az államilag elismert diplomát adó, felsőoktatási intézmények képviseletében azok a hallgatók vehetnek részt, akik legalább négy féléves, oklevelet adó képzésben, illetve iskolarendszerű képzésben vesznek részt a verseny időpontjában, továbbá, akiknek a nevező felsőoktatási intézményben szerzett végbizonyítványuk a 2013. évben kelt. A MEFS versenykiírása 1/1.3. pontja alapján a versenyen azok a sportolók vehetnek részt, akik az 1.2. pontnak megfelelő felsőoktatási intézményben, a verseny időpontjában: az adott félévre a nevező intézménybe iratkozott (nappali, levelezős, esti távoktatásban, illetve doktorandus képzésben résztvevő) hallgatói, állampolgárságra és életkorra tekintet nélkül; atlétika sportágban meghatározott érvényes sportorvosi igazolással rendelkeznek.

Igazolás:
A beérkező sportolók indulási jogosultságát és a kísérők létszámát a Versenybíróság ellenőrzi. Ennek során a csapatvezetők:

  • a nevezés alapján diákigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal igazolják (az első versenyszám előtt) a részt vevő sportolók személyazonosságát és a felsőoktatási státusát, továbbá - bemutatják az érvényes orvosi igazolást,
  • igazolják a regisztrációs díj kötelezettség teljesítését,

Teljes versenykiírás